Entra en vigor el nou reglament europeu de disseny ecològic per a calderes i estufes de biomassa

La nova norma s’aplica a partir de gener de 2020

Comença un nou any i les novetats comencen a arribar poc a poc  al sector de la biomassa. Un sector que durant el 2019 ha experimentat un notable creixement. Ja ha entrat en vigor el nou reglament de disseny ecològic per a calderes i estufes de biomassa. Una norma que s’aplica a partir de gener de 2020. D’aquesta manera, es posa fi al període de transició establert pel reglament 2015/1189 de disseny ecològic. Una normativa aplicada des de l’any 2015 a les calderes de combustible sòlid. 

Aquest reglament -que és d’obligat compliment- estipula que els equips fabricats a Europa (o que s’instal·lin en territori europeu) han de complir uns requisits mínims. Aquests estan relacionats amb l’eficiència energètica i emisions de partícula a l’ambient, així com monòxid de carboni i altres compostos orgànics. S’aplica a calderes de potència tèrmica inferior a 500 kW que utilitzin combustibles sòlids. I queden excloses les calderes que utilitzin biomassa no procedent de la fusta. 

Paràmetre Valors a complir (valors corresponents a les classe 5 de la norma UNE 303-5)*
Calderes autonòmiques Calderes manuals
Eficiència energètica estacional (%) ≥ 77 (≥ 75 per < 20 kW)
Partícules (mg/Nm3) ≤ 40 ≤ 60
CO (mg/Nm3) ≤ 500 ≤ 700
OCG (mg/Nm3) ≤ 20 ≤ 30
NOx (mg/Nm3) ≤ 200 per biomassa i ≤ 350 per combustibles sòlids fòsils

*Tots els valors d’emissions estan referits a un contingut d’oxigen de l’10%.

Ecodisseny 2020 per a aparells de calefacció local

Així mateix, a l’agost de 2015 també va entrar en vigor el reglament d’Ecodisseny 2020 per a aparells de calefacció local. És a dir, amb potència tèrmica inferior a 50 kW. En aquest cas, el període de transició finalitzarà el gener de 2022. Va dirigit a estufes, cuines, insertables (…) que no superin aquesta potència fixada. Per tant, estem parlant en gran mesura d’aparells que habitualment es troben dins de l’àmbit domèstic o en petites empreses. 

Cal tenir en compte que l’objectiu d’aquests reglament no és altre que fomentar l’ús de combustibles d’origen renovable. Amb aquestes normes s’ha d’aconseguir arribar als mínims marcats pels objectius d’eficiència energètica i estalvi d’emissions de la UE. Per tant, la implantació de totes aquestes normes és més que necessària. Especialment, en el context actual on el planeta ens avisa que del perill de suposa no apostar per polítiques sostenibles. 

Equip Valors a complir*
Eficiencia energetica estacional (%) Partícules** OCG (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3)
Obert ≥ 30 ≤ 50 mg/Nm3 (HF) ≤ 120 ≤ 2000 ≤ 200 per biomassa i ≤ 300 per combustibles sòlids fòsils
≤ 6 g/kg (DT)
Tancat (estufa) ≥ 65 ≤ 40 mg/Nm3 (HF) ≤ 120 ≤ 1500
≤ 5 g/kg (DT)
≤ 2,4 g/kg per biomassa
i ≤ 5 g/kg fòsils (UK)
Tancat amb pèl·lets ≥ 79 ≤ 20 mg/Nm3 (HF) ≤ 60 ≤ 300
≤ 2,5 g/kg (DT)
≤ 1,2 g/kg (UK)
Cuines ≥ 65 40 mg/Nm3 (HF) ≤ 120 ≤ 1500
≤ 5 g/kg (DT)
≤ 2,4 g/kg per biomassa
i ≤ 5 g/kg fòsils (UK)

*Tots els valors d’emissions estan referits a un contingut d’oxigen d’un 13%. 1,4 mg / Nm3 d’emissió a l’13% equival a 1 mg / Nm3 d’emissió a l’10% d’oxigen.
**Per partícules es fixen valors en diferents unitats perquè el Reglament reconeix tres mètodes de mesura de partícules (HF, DT, UK). Només cal demostrar que es compleix en un d’ells.

A Biomass Energetic treballem en exclusiva amb dues de les grans marques europees del sector de la biomassa, CTM Italia i Phebo Stufe. Totes dues compten amb un rendiment que es sitúa entorn al 98%. Si tenim en compte que el mínim establert per aquesta nova normativa és del 75%, ambdues marques superen la xifra amb diferència. Quan parlem de rendiment ens referim a l’escalfor que genera cremar un kg de combustible. Per tant, quan aquest és tan elevat com en el cas de CTM Italia i Phebo, estem parlant d’un aprofitament energètic molt elevat. Cal recordar que un bon rendiment no només és positiu pel consumidor, sinó també pel planeta.

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?