Pèl·lets

Biomassa forestal

Combustible granulat aglomerat a força de biomassa

El pèl·let es fabrica a partir de serradures, encenalls i deixalles de la indústria de la fusta, així com dels sobrants de neteges forestals. Tota aquesta matèria es premsa en petits cilindres molt densos, amb un alt poder calorífic i sense afegir additius, ja que la pròpia lignina de la fusta fa de conglomerant, produïts a partir de residus forestals, de residus de la indústria de la fusta o agroalimentària així com de plantes anuals cultivats per a la bioenergia. La paraula derivar de l’anglès ‘pellet’, que del seu costat prové del francès ‘pelote’ (pilota), petita bola esfèrica o ovoide.

Una caldera de pèl·lets té un alt rendiment i produeix molt poques cendres, pel que el seu manteniment és mínim.

Rendiments

  • Llar oberta: rendiments del 10 al 15%.
  • Llar amb vidre tèrmic: del 30 al 70%.
  • Estufa de llenya moderna: 70%.
  • Caldera de llenya: del 60 al 80%.
  • Caldera gasificadora de llenya: del 75 al 85%.
  • Caldera de pèl·lets: del 85 al 95%.
  • Caldera de briquetes forestals: del 75 al 90%.
  • Mòduls compactes per a l’obtenció d’energia: 95% per unitat.

A Catalunya, la crisi va fer créixer el consum de llenya i dels seus derivats per escalfar. De 2011 al 2012, la venda de pèl·lets va créixer de 50%. Segons l’Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa, Avebiom calcula que escalfar-se amb pèl·lets i estelles disminueix la factura energètica entre el 40 i el 80%.

Els pèl·lets són petits cilindres que s’obtenen de triturar i assecar la fusta o altres elements vegetals tot premsant els mateixos i comprimint els, posteriorment. L’lignina mateixa fa d’aglomerant. Ni cua ni cap altra substància més que la mateixa fibra vegetal. Aquest procés els dóna una aparença brillant com si estiguessin envernissats i els fa més densos. El pèl·lets, que es comporten gairebé com un líquid formen un combustible que tingués les mateixes característiques d’ús i d’automatització que els combustibles líquids o gasosos, i que a més són respectuosos del medi. L’ús de residus forestals és menys econòmic, com que es requereix una matèria primera amb una humitat molt reduïda (<12% bh) i que les residus frescos tenen una humitat de 50% bh que requereix un assecat forçat previ, el qual encareix el producte.

Taula comparativa

Vegem el poder calorífic i el preu d’aquest tipus de biomassa:

* Font de les dades: www.idae.es
** Preus obtinguts en diferents llocs web a l’agost de 2016, pel que poden variar.

Poder calorífic (kWh/Kg)*

Poder calorífic (kcal/kg)*

Preu (€/kg)**

Preu (€/kWh)**

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?