Llenya

Biomassa tradicional

És el tipus de biomassa més tradicional

Es pot obtenir de diferents espècies vegetals i el podem trobar en varietat de mides i formes, depenent tant del tipus d’arbre com del proveïdor. Habitualment s’utilitzen espècies amb baix contingut en resina i amb una fusta dura, com el roure, l’alzina o el faig.

A l’hora de comprar llenya, és important que tingui un baix nivell d’humitat (menys del 20%), perquè la llenya verda produeix més CO2 i és menys calorífica. Per aconseguir aquest nivell d’humitat la llenya s’ha d’haver assecat durant almenys 2 anys.

L’avantatge d’una caldera de llenya és que és un material barat, fàcil d’obtenir i promou la gestió forestal sostenible. El principal inconvenient és que hem d’alimentar la caldera manualment diverses vegades al dia, pel que exigeix ​​la nostra atenció constant.

Rendiments

  • Llar oberta: rendiments del 10 al 15%.
  • Llar amb vidre tèrmic: del 30 al 70%.
  • Estufa de llenya moderna: 70%.
  • Caldera de llenya: del 60 al 80%.
  • Caldera gasificadora de llenya: del 75 al 85%.
  • Caldera de pèl·lets: del 85 al 95%.
  • Caldera de briquetes forestals: del 75 al 90%.
  • Mòduls compactes per a l’Obtenció d’energia: 95% per unitat.

D’aquesta manera, veiem que l’estalvi econòmic pot arribar a ser considerable. A més, sabem que estem utilitzant productes no contaminants, que podem emmagatzemar a casa de manera neta, sense por de combustions ni olors desagradables, i que contribuïm a reduir les emissions de gasos hivernacle.

Taula comparativa

Vegem el poder calorífic i el preu d’aquest tipus de biomassa:

* Font de les dades: www.idae.es
** Preus obtinguts en diferents llocs web a l’agost de 2016, pel que poden variar.

Poder calorífic (kWh/Kg)*

Poder calorífic (kcal/kg)*

Preu (€/kg)**

Preu (€/kWh)**

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?