Hidroestufa

Connectada al circuit intern d'aigua calenta

Connectats al circuit d’aigua calenta

Les termoestufes són utilitzades per escalfar tot l’habitatge mitjançant un sistema de radiadors d’aigua. La termoestufa es connecta al circuit intern perquè calenta l’aigua del mateix i, per tant, els radiadors ja instal·lats. És a dir, funciona com una caldera. Si volem que la termoestufa també generi aigua calenta per al nostre ús, hauríem d’instal·lar a part un interacumulador extern.

Disposem d’una àmplia oferta d’equips de biomassa basada en la qualitat dels seus components, un perfecte i òptim funcionament, així com en una cura acabat estètic perquè s’integri de la millor manera en la decoració de la llar.

Característiques

 • Innovador dipòsit de estratificació patentat de 250, 400, 500 litres.
 • Elevat aïllament tèrmic i limitades dispersions de calor (0,022 W/m°C).
 • Assegura la millor configuració per a cada tipologia d’instal·lació a baixa i alta temperatura.
 • Tècnica d’instal·lació simplificada.
 • Millors prestacions del generador, menys usura dels componientes, rendiments superiors, menor cost de gestió.
 • Estalvi fins al 30% respecte a un dipòsit de vella generació.
 • Interfície de gestió instal·lació simplificada.
 • Única interfície tècnica.
 • Sistema de neteja automàtica del cistellet; els residus de la combustió es retiren cap als costats fins que cauen en el gran calaix de cendres, el sistema funciona contínuament sense necessitat d’apagar l’estufa.
 • L’estufa produeix només 36 Db de soroll a règim mínim.
 • L’intercanviador de calor de canonades verticals i l’elevat nombre d’elements d’intercanvi. El sistema augmenta la superfície d’intercanvi i millora l’eficiència tèrmica.
 • Estrictes criteris constructius, altes gruixos en el cos i l’ús de materials com ferro colat i acer d’elevat espessor, aporten una gran durabilitat als components de l’estufa i una gran eficiència tèrmica.
 • Panell digital LCD de nou disseny disposa de missatges gràfics simples i intuïtius. EASY CLEANING: el gran cendrer i els adequats registres de neteja simplifiquen el manteniment garantint la màxima eficiència en tot moment.
 • Connexion i posada en marxa de l’estufa no requereix costs addicionals. Tots els productes s’encenen prèviament en fàbrica i es proven en funcionament durant almenys 1 hora. En cas que l’usuari adquireixi pellet ENplus de diferents qualitats pot seleccionar diferents programes per al seu adequat funcionament.

Estalvi energètic fins al 30%

Termoestufa de pèl·let dotada d’un cistellet de ferro fos motoritzat patentat, tremuja de 19 kg, exclusiu sistema d’accés a la tremuja lliscant el top de vidre negre. Panell digital LCD, calendari setmanal amb tres programacions diàries independents, d’ús senzill, pressòstat mecànic de seguretat, porta de ferro colat, ampli vidre ceràmic serigrafiat, calaix cendrer i maneta extraïbles, porta maneta i vàlvula anti-pressió.
Inclou bomba circuladora, vàlvula de seguretat, termòstat de seguretat i rearmament. Gestió manual o automàtica mitjançant la modulació de la potència. Funció thermocontrol: predisposició electrònica per a la gestió de 2 sondes PT100 (opcional) possibilitant l’ajust de la temperatura miníma i màxima d’un dipòsit d’inèrcia o d’un tanc estratificat amb producció d’ACS i possibilitat per a instal·lació solar-tèrmica. Predisposició electrònica per a dues sondes, una per a la gestió del dipòsit d’ACS i una altra per a la regulació de la temperatura ambient.

Potència nominal kW

Potència reduïda kW

Lítres per kW requerits

Volum mínim de dipósit lítres

Estàs interessat en instal·lar-te una estufa o una caldera de biomassa?

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?