Estelles

Biomassa forestal

Residu de la xerradura o de la tallada de fusta

Es diu estella forestal al combustible que procedeix de la trituració de biomassa forestal no utilitzable per a aplicacions amb valor afegit superior. En aquest cas, el terme se sòl usar en singular (estella) referint-se al conjunt de fragments o estelles. El seu poder calorífic, pot oscil·lar entre les 3.000 i les 3.300 kcal/kg, en funció de l’espècie utilitzada. Juntament amb la llenya, els pel·lets i els residus de serradores, l’estella forestal és una de les fonts de biomassa d’origen forestal utilitzades com a font d’energia en calderes.

L’estella se sòl obtenir molent la fusta no valoritzable per altres usos. Es presenta en forma de petits trossos de llenya, amb unes dimensions al voltant de 2 × 2 × 5 cm. El seu contingut d’aigua varia des del 25 a 35% en l’estella per petites calderes domèstiques, fins al 40 a 55% per a les grans calderes industrials. A causa de l’expansió, 1 m3 de fusta sòlida equival a uns 2,5 a 3 metres cúbics aparents un cop estellada.

Té un rendiment energètic superior a la llenya sencera, i comparat-la amb els combustibles fòssils, 2,5 tones d’estella equivalen a aproximadament una tona equivalent de petroli (1 tep).

Rendiments

Les calderes que utilitzen estella com a combustible solen ser d’una potència mitjana a gran, i amb una inversió inicial més gran que per altres tipus de biomassa, com les de pèl·lets. Per això se solen instal·lar en llocs amb una elevada demanda energètica, i alhora que disposin de l’espai suficient per a encabir-hi la sitja d’alimentació i un fàcil accés per a la càrrega d’aquesta, com per exemple instal·lacions agrícoles (per a la calefacció d’hivernacles) i ramaderes (granges), o aplicacions industrials. Pel que fa a l’ús residencial el seu és més indicat per a blocs de diversos habitatges o centrals tèrmiques que escalfen diverses instal·lacions o grup d’habitatges (xarxes de calor o district heating en anglès).

L’estella forestal té un poder calorífic (PCI) és de mitjana de 3,5 kWh/kg (estella amb un 30% d’humitat sobre base humida). Dit d’una altra manera, 1000 kg d’estella tenen aproximadament el mateix poder calorífic que 400 litres de gasoil. Aquest poder calorífic varia segons quina sigui l’espècie vegetal d’origen, la humitat, el contingut en cendres i impureses, la granulometria i la densitat aparent.

Taula comparativa

Vegem el poder calorífic i el preu d’aquest tipus de biomassa:

* Font de les dades: www.idae.es
** Preus obtinguts en diferents llocs web a l’agost de 2016, pel que poden variar.

Poder calorífic (kWh/Kg)*

Poder calorífic (kcal/kg)*

Preu (€/kg)**

Preu (€/kWh)**

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?