Oferta!

Ecowood

4.620,00 3.966,10

Caldera de gasificació alimentada amb llenya amb opció de afegir un sil·lo de pèl·let

  • Porta de càrrega ergonòmica: per a una càrrega còmoda i fàcil de llenya i combustible fraccionat (serradures, etc.) a tot el compartiment de la cambra de combustió.
  • Cambra de càrrega massiva: la combustió pot durar fins a 8 hores. En combinació amb el sistema de manteniment de les brases, la caldera pot funcionar sense apagar durant 24 hores abans de necessitar una nova càrrega.
  • Versatilitat de la instal·lació: versió dreta/esquerra de la porta, de les palanques del turbulador i dels accessoris d’unió, ajust ajustable de l’extractor de fum.
  • Unitat de control d’alta tecnologia i sofisticat programa de gestió: permeten establir la potència de combustió desitjada directament en percentatge i que la caldera es pugui regular, en funcionament continuat, del 50% al 130% de la potència nominal. La configuració del 50% de potència garanteix una llarga durada de combustió a la caldera, amb una eficiència comparable a la de la potència nominal. Aquesta solució permet a la caldera treballar a potència reduïda i instal·lar un tanc d’emmagatzematge inercial amb una capacitat menor.
  • Funcionament amb ajust climàtic i moltes possibilitats d’expansió a través de circuits de mescla addicionals, panell de caldera remota amb funció de termòstat ambient, gestió remota per internet i via App per a Smartphone i Tablet.

Sol·licita pressupost

Models

+ 530,00
+ 1.160,00
+ 1.580,00
+ 400,00
+ 210,00
+ 1.650,00

Servei d’Assistència Tècnica

+ 80,00

Realitzada pel S.A.T. autoritzat.

+ 127,00

Inclou desplaçament en cas d'avaries. Peces no incluides.

Preu base:
Total extres:
Total de la comanda:

Característiques exclusives:

  • Sistema automàtic de manteniment de la brasa: la reducció més enllà d’un cert límit del pes del combustible, a causa d’un consum progressiu, fa que s’apagui l’extractor de fum, mantenint una capa de brases a la cambra de combustió durant unes hores. D’aquesta manera, el sistema redueix exponencialment el nombre d’engegades de fred de la caldera durant una temporada. És ràpid i ràpid un ràpid reinici de la combustió, fins i tot amb paper senzill.
  • Sistema integrat de condensació: equipat amb protecció contra la corrosió generada pel fluid de retorn de baixa temperatura, no requereix la instal·lació de dispositius externs addicionals. Un termòstat integrat amb una temperatura preestablerta de 60 °C i una barreja del fluid al cos de la caldera garanteixen l’efectivitat del sistema anticondensació. És possible una connexió hidràulica de circulació natural amb el dipòsit d’emmagatzematge sense l’ús de circuladors. Garantia de 5 anys en el cos de la caldera.
  • Cambra de combustió seca: les parets de la cambra de combustió estan aïllades, no en contacte directe amb el fluid, aconseguint per tant una temperatura molt elevada i evitant la formació de creosot. La vida mitjana de les calderes realitzades amb aquesta innovadora estructura és considerablement més llarga que la de les calderes comunes de gasificació. La caldera també permet cremar un combustible amb una humitat més elevada, sense reduir significativament la seva durada en el temps.
  • Entrada amb dos nivells d’aire primari: assegura una combustió gradual i eficient, situada exclusivament a la part inferior de la cambra, i permet fer servir combustible de diverses mides i tipus (encenalls de fusta, serradures, briquetes, fins i tot de menor qualitat).

* El mostreig a una temperatura entre 20 i 50 graus centígrads, referit al gas sec, ia una concentració volumètrica de 02, és igual al 13%.
** Les dades s’han de considerar orientatives, calculades sobre una demanda d’energia igual a 80W/m2; les variacions, fins i tot significatives, es poden trobar en presència de diferents necessitats energètiques, a causa de les característiques tècniques i constructives específiques de l’envolvent de l’edifici i del sistema d’aire condicionat d’hivern.