A la Unió Europea, només estufes de disseny ecològic

Cada cop són més els que aposten per la biomassa com a alternativa a les energies tradicionals. Els seus avantatges són tan evidents respecte a la resta d’opcions, que la converteixen en una aposta segura. En poques paraules, els combustibles renovables tenen un impacte neutral en les emisions de CO2 i permeten una disminució entorn al 95% de les emissions totals de CO2 respecte als combustibles fòssils tradicionals. Tot això, sumat a l’estalvi econòmic que ens aporta l’ús de biomassa, la converteix en l’energia perfecte per garantir la continuitat del subministrament energètic domèstic i empresarial del planeta.

Reducció de gasos nocius

Estalvi econòmic

Respecte pel planeta

Davant l’auge de l’utilització de recursos de biomassa que s’ha generat en els últims anys, la Unió Europea en la seva aposta per fomentar les energies renovables ha redactat una nova norma que entrarà en vigor en els propers mesos. Concretament, l’1 de gener de 2022 i estarà vigent als 28 països de la UE y del SSE (Espai Econòmic Europeu). 

Per als aparells domèstics de biomassa, és a dir, estufes, xemeneies i cuines, l’obligació de disseny ecològic començarà a partir de l’1 de gener de 2022 (cal Reglament UE 2015/1185).

No obstant, probablement t’estaràs preguntant a què ens referim quan parlem de disseny ecològic. És a dir, quins són aquells aparells que entren a formar part d’aquesta categoria. D’aquesta manera, a continuació t’expliquem quins són aquests aparells perquè puguis prendre nota i estar informat de cara a l’entrada de la nova norma.

A quins equips fa referència el reglament Ecodesign?

En poques paraules, el reglament de la UE referent a l’Ecodesign defineix quins són aquells requisits que han de respectar els productes de combustible sòlid per a la calefacció quan siguin comercialitzats dins del mercat europeu. Uns requisits que estan relacionats amb dos aspectes fonamentals per a la preservació del medi ambient. 

 • L’eficiència energètica.
 • Les emissions de partícules (PM), compostos orgànics gasosos (OGC), monòxid de carboni (CO) i òxids de nitrogen (NOx).

No obstant, aquest reglament també estableix quins han de ser els mètodes de mesura i càlcul, que hauran de ser arminitzats a nivell europeu, fiables i basats en metodologies de medició avançades i oficialment reconegudes. En aquest sentit, recorda que a Biomass Energetic comptem amb un equip especialitzat que t’ajudarà a resoldre tots els teus dubtes i a trobar el producte que millor s’adapti a les teves necessitats, contemplant sempre la normativa vigent. Uneix-te al món de la biomassa!

Les estufes han de complir els següents requisits:

 • Rendiment major al 75%.
 • Emissions CO menors al 0,12%.
 • Partícules menors a 40 mg/m3.
 • NOx menors a 120 mg/m3.
 • OGC menors a 200 mg/m3.

Estufes amb càmeres de combustió amb major perfeccionament i estudis d’enginyeria.

 • Aportacions d’aire secundari preescalfat.
 • Doble cos d’acer de gran espessor.
 • Estanquitat.
 • Combustió perfecta.

Això fa que l’estalvi de combustible sigui d’un 40%, una visió de les flames més espectacular, vidre més net, respecte cap al medi ambient, reducció de cendra i sutge fins del 40%.

Ja saps, exigeix el segell EcoDesing!

El passat dia 30 de juny es va publicar al BOE el RD 477/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes d’ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Les Comunitats autònomes seran les que hauran d’establir les bases reguladores per aquestes ajudes, que compten amb una dotació inicial de 660 milions d’euros, en el cas de Catalunya de 118 milions d’euros, i està en vigor fins el 31 de desembre de 2023.

Les diferents actuacions subvencionables són les següents:

 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Les instal·lacions d’autoconsum iniciades després de l’1 de juliol, del programa 4, 5 i 6, ja es podrà sol·licitar la subvenció un cop es publiqui la convocatòria.

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?