L’escalfament global

Els efectes del canvi climàtic són cada cop més evidents. Canvis de temperatura, fenòmens atmosfèrics descontrolats, desgel dels pols. Sigui com sigui, el que és sabut per tots és que els únics causants d’aquesta situació som nosaltres, els humans. En moltes ocasions el primer que ens ve al cap a l’hora de senyalar les causes és la tecnologia. Si bé és cert que aquesta ha jugat un paper important en l’escalfament global. També cal considerar altres aspectes igual o més perjudicials.

En aquest sentit, trobem les polítiques governamentals respecte al medi ambient que històricament sempre han jugat a favor de les grans multinacionals. Deixant de banda les conseqüències devastadores que la seva activitat causa en el planeta Terra.

Respostes tecnològiques

La tecnologia en sí no podrà aportar la solució absoluta al problema del canvi climàtic i de l’escalfament global. La lògica passa, si més no, per acabar de conscienciar-nos de la magnitud del problema. I actuar de forma eficient i conjunta com a societat.

I això implica començar a realitzar petites accions. Com l’adopció a la nostra llar de tecnologies no contaminants i respectuoses amb el medi ambient. Un exemple són les calderes de biomassa, que ens permetran obtenir un alt poder calorífic sense emissions contaminants gràcies a que el seu combustible natural fa que les emissions de CO² siguin neutres.

Cal tenir en compte que l’adopció de tecnologies sostenibles no només tindran un efecte positiu en el nostre planeta.  Sinó que també en la nostra butxaca. Tant la biomassa com altres alternatives respectuoses amb el medi ambient solen tenir la característica de ser no subjectes als preus i valors de les grans multinacionals. D’aquesta manera no només aconseguirem ajudar al nostre planeta sinó que també obtindrem rendibilitat econòmica.jordan retro 11 mens sneakers

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?