Un important indicador ambiental

Quan parlem de medi ambient i de sostenibilitat, hem de tenir presents molts conceptes. Quant més ampli sigui el nostre coneixement sobre el tema, més fàcilment sabrem com portar un estil de vida més ecofriendly. Un dels termes més importants dins d’aquest àmbit és la petjada de carboni. Aquesta representa l’impacte que té sobre el clima el desenvolupament d’una activitat concreta. I per tant, ens ajuda a calcular les seves conseqüències. Per tant, quan ens referim a petjada de carboni estem parlant d’un indicador ambiental. Els indicadors ambientals ens permeten saber quin és l’estat de qualitat de l’element que estem observant. En aquest cas, l’impacte respecte el canvi climàtic. Els indicadors ens ofereixen dades senzilles d’interpretar. Mostren tendències i són un recurs òptim a l’hora de donar respostes socials i polítiques en relació al medi ambient.

Factors d'emissió de la biomassa

La utilització de la biomassa pura com a combustible té unes emissions considerades neutres, en el sentit que el CO2 emès en la combustió ha estat absorbit prèviament de l’atmosfera. Per tant, s’aplicarà a la biomassa pura un factor d’emissió de zero (t CO2 / TJ o t o Nm3).

S’entén que un combustible o material és biomassa pura quan està compost com a mínim d’un 97% (en massa) de carboni de biomassa a la quantitat total de carboni present en el combustible o material.

Factors d'emissió per a cada combustible expressat en funció del consum en unitats energètiques

COMBUSTIBLE

FACTOR D’EMISSIÓ

Gas natural (kWh)

0,18 kg CO2/kWh de gas natural

Gas butà (kWh)

0,24 kg CO2/kWh de gas butà

Gas propà (kWh)

0,23 kg CO2/kWh de gas propà

Gasoil (kWh)

0,27 kg CO2/kWh de gasoil

Fuel (kWh)

0,28 kg CO2/kWh de fuel

GLP genèric (kWh)

0,23 kg CO2/kWh de GLP genèric

Carbó nacional (kWh)

0,36 kg CO2/kWh de carbó nacional

Carbó d’importació (kWh)

0,36 kg CO2/kWh de carbó d’importació

Coc de petroli (kWh)

0,35 kg CO2/kWh de coc de petroli

Exemple d’un canvi d’una caldera a biomassa

Una indústria de el sector ceràmic, amb un consum de gas natural de 3,5 milions de m3, instal·la una caldera de biomassa alimentada estella, la qual li permet autoabastir energèticament en un 75%. Per obtenir la reducció d’emissions de CO2 associada, s’ha de fer el càlcul següent:

INICIALMENT

FINALMENT

Consum energètic = 3.500.000 m3 de gas natural/any.

Consum energètic = 3.500.000 – (3.500.000 x 0,25) = 875.000 m3 de gas natural/any.

Emissions de CO2 = (3.500.000 m3 x 2,16 kg/Nm3) = 7.560.000 kg de CO2/any.

Emissions de CO2 = (875.000 m3 x 2,16 kg/Nm3) = 1.890.000 kg de CO2/any.

Per tant, l’estalvi d’emissions és:
7.560.000 kg de CO2/any – 1.890.000 kg de CO2/any = 5.670.000 kg de CO2/any (5,670 t de CO2 /any).

La petjada de carboni i la biomassa

L’ús de la biomassa com a combustible té unes emissions considerades neutres. Una afirmació que es basa en que el CO2 emès en la combustió ha estat prèviament absorbit per l’atmosfera. D’aquesta manera, obtenim que la biomassa pura té un factor d’emissió de zero. Ara bé, cal tenir en compte que la biomassa és neutra des del punt de vista de la combustió. És a dir, per calcular la petjada de carboni també cal tenir en compte les emissions del transport.

Per realitzar el càlcul de les emissions hem de multiplicar les dades de l’activitat x factor d’emissió x factor d’oxidació. D’aquesta manera, obtindrem la dada que ens permetrà valorar la petjada de carboni. Ara bé, sigui com sigui la biomassa segueix mantenint-se com una de les millors alternatives sostenibles a les energies tradicionals. Vols saber-ne més sobre els seus avantatges? Contacta amb nosaltres i deixa’t assessorar pel nostre equip d’experts.

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?