Reduïm l’efecte hivernacle

En articles anteriors hem parlat sobre els avantatges d’utilitzar calderes de biomassa per a la llar. Avantatges que no només aporten grans resultats en termes de reducció de la contaminació. També ens ajuden a estalviar costos econòmics dins de la pròpia llar. Parlem d’un doble benefici: pel planeta -reduint l’efecte hivernacle- i per a nosaltres mateixos, amb l’estalvi energètic i econòmic.

Doncs bé, us imagineu poder aplicar tot això que acabem de comentar, però a gran escala? Lluny del que molts pensen, és una realitat cada cop més propera.

Biomassa en els edificis públics

Si una cosa tenim clara és que el sector públic hauria de ser el principal impulsor a l’hora d’apostar per una economia respectuosa amb el medi ambient. Al cap i a la fi, la responsabilitat ambiental és un compromís de tots, de la societat.

Sense anar més lluny, a Navarra trobem un dels municipis pioners en l’ús de biomassa en els edificis públics. Es tracta de Ultzama, on s’ha instal·lat un sistema de biomassa en vuit edificis públics. Entre els quals destaquen l’ambulatori, el centre cívic o el pavelló. Es tracta d’un sistema de calefacció que substitueix el combustible fòssil per biomassa. El que permet reduir notablement les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La biomassa que utilitza el municipi per a les calderes està formada per estelles, residus agrícoles i fusta descartada. És a dir, recursos propis de la zona que es reutilitzen per generar energia. Per tant, l’estalvi és encara major. Tenint en compte que el material orgànic que s’utilitza prové del propi municipi i no de terceres persones.

Perquè exemples com aquest demostren que és possible aplicar la lògica eco-friendly al nostre dia a dia. Amb resultats que són positius per a tots.

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?