La renovable que més llocs de treball genera a l’Estat Espanyol

Quan parlem de la biomassa sempre ho fem a nivell de sostenibilitat. En ocasions, també ens referim als seus beneficis econòmics tant a petita escala com a gran escala. Ara bé, un tema que no hem tractat mai i que és força interessant és el de la creació d’ocupació. És per això que més enllà de tots els beneficis mediambientals d’aquesta energia, també és una de les renovables que més llocs de treball genera a l’Estat Espanyol.

En aquest sentit, cal que fem un cop d’ull a l’informe d’Energias Renovables y Empleo. Un document elaborat per l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA). En ell s’indica que a l’Estat Espanyol prop de 16.000 llocs de treball estan generats gràcies a la biomassa. Una xifra que forma part de les més de 65.000 personas que treballen en el sector de les energies renovables (eòlica, fotovoltaica, biocarburants i biomassa).

I què passa a Europa?

A nivell europeu, la biomassa és l’energia renovable que més ocupació genera per unitat d’energia produïda. A més de crear més ocupació que qualsevol altre tipus d’energia renovable; ho fa dins de la Unió Europea ja que tot el procés de recollida de biomassa i la seva transformació fins al combustible final es fa sense necessitat d’importar ni ocupació ni material. En definitiva, tot són avantatges per a aquesta energia.

 

Treball per unitat energètica produida
Bionergies Llocs de treball/GWH
BIOMASSA 0,22
CARBÓ 0,18
GAS 0,12
NUCLEAR 0,0009
Font: Aebiom – Fueling Europe with jobs and innovation.

En aquesta gràfica pot observar-se el que acabem de comentar. De la mateixa manera, podem fer-nos una millor idea de com la biomassa pot convertir-se en l’energia del futur. Un futur que tots volem que sigui sostenible i que respecti el planeta. És per això que apostar per la biomassa és la millor manera d’apostar per la sostenibilitat del nostre entorn. És hora de pensar en les futures generacions. 

Espanya buidada + Transició justa = biomassa

La biomassa és un combustible renovable i autòcton que es troba en quantitats importants a tot Espanya, a més de ser l’energia que major nombre de llocs de treball genera per megawatt instal·lat.

El sector energètic ha incorporat dos nous termes al seu glossari: Espanya buidada i transició justa. Les dues velocitats de l’Espanya urbana, desenvolupada i poderosa, enfront d’una Espanya rural i provincial, privada d’oportunitats i, per tant, escassa de població i recursos.

L’Estratègia de transició justa que pretén garantir ocupació, justícia i cohesió social i territorial

Especialment en els territoris que es poden veure afectats pel desmantellament de centrals. Es considera a les renovables com instruments valuosos per crear oportunitats davant els reptes que plantegen tant l’Espanya buidada com la transició justa. No obstant això, si hi ha una energia renovable que compta amb unes capacitats especialment apropiades per a contribuir substancialment a tots dos reptes és la biomassa a tots els seus usos, tant per generació elèctrica i tèrmica, com per a producció de biocombustibles i bioproductes a bioindustrias i biorefineries.

La biomassa és un combustible renovable i autòcton que es troba en quantitats importants a tot Espanya. Comptem amb biomasses de tot tipus: agrícoles, forestals, ramaderes, procedents d’indústries i, fins i tot, dels residus municipals. A diferència d’altres tecnologies renovables en què el sol, el vent o l’aigua arriben de manera espontània a les instal·lacions on s’aprofiten, les biomasses s’han d’extreure i mobilitzar-fins a la instal·lació en la qual es converteixen en bioenergia, en la qual es fabriquen pèl·lets o en la qual es genera biogàs.

Aquesta logística associada a l’aprovisionament de les instal·lacions és un dels majors actius amb què compta el sector. Més ben dit, amb què compta Espanya, la biomassa és l’energia que major nombre d’ocupacions genera per megawatt instal·lat, ja que no només intervé una gran quantitat de mà d’obra quan es construeixen les instal·lacions, sinó que l’operació de les mateixes aconsegueix no només crear, sinó mantenir un elevat nombre de llocs de treball, no només en la pròpia instal·lació, també fora, a l’estar gran part d’ells vinculats amb el subministrament de combustibles biomàssics a les instal·lacions. Es tracta d’instal·lacions amb un marcat caràcter industrial.
Aquesta capacitat de generar i mantenir llocs de treball resulta especialment valuosa en territoris que es consideren part de l’Espanya buidada, ja que la inversió en una planta de biomassa aconsegueix dinamitzar socioeconòmicament i vertebrar el territori, creant oportunitats estables i a llarg termini per a la població. Oportunitats que, a més, estan vinculades amb la transició energètica i amb la bioeconomia circular, ambdues polítiques estratègiques per a Espanya i Europa.

A això cal afegir que moltes de les biomasses que actualment es valoritzen a les instal·lacions que operen a Espanya són recursos potencialment contaminants i pastura de els grans incendis forestals que cada any devasten les nostres muntanyes. Pel que la valorització d’aquestes impedeix enormes danys mediambientals que, lamentablement, en ocasions, suposen un greu impacte econòmic i comporten fins i tot la pèrdua de vides.

Així mateix, les conques mineres i altres regions en què van a desmantellar-centrals convencionals es poden veure beneficiades per noves inversions en plantes de biomassa, xarxes de calor alimentades amb biomassa, instal·lacions de biodigestió, etc. Es dóna una circumstància especialment favorable, ja que moltes d’aquestes regions són forestals, la qual cosa les posiciona especialment bé per establir convenis de transició justa i aconseguir implementar formació en biomassa, tant en aprovisionament com a operació i manteniment, així com per posar en marxa els mecanismes necessaris perquè els treballadors de les plantes que es pretén desmantellar puguin treballar en nous desenvolupaments de biomassa vinculats amb la gestió sostenible de les muntanyes, extracció i mobilització de biomassa forestal, fabricació de pèl·lets o valorització en instal·lacions de generació elèctrica o tèrmica.

Serà possible fer-ho si es té clar que, a la vegada que es genera energia renovable, es pot dinamitzar el medi rural, vertebrar territoris, valoritzar residus, evitar grans incendis i emissions.

Fer-ho amb biomassa resultarà rendible sempre, tant per el país com per les seves regions. Ens beneficiarem tots de una energia capaç d’aportar gestionabilitat i càrrega base verda a el sistema, que pot ser el complement perfecte per a solar i eòlica. A més, pot contribuir a descarbonitzar els usos tèrmics, desproporcionadament dependents de combustibles fòssils; i també generar biometà, tan apreciat actualment.

Tot això alhora que s’aporta valor i solucions per a la Espanya buidada, la transició justa i la bioeconomia circular, entre altres actuacions estratègiques per al país. Aquesta és la grandesa de la biomassa!

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?