Un any ple de noves oportunitats

És indiscutible que el sector de la biomassa està en plena expansió. En aquest sentit, l’any 2019 es presenta com un moment clau per a aquest procés. És per això que cal aprofitar al màxim totes les oportunitats presents i futures. L’objectiu no és altre que donar a conèixer els beneficis d’aquesta energia al conjunt de la societat.

Tot i això, abans de presentar els que -des del nostre punt de vista- són els reptes fonamentals per aquest any, fem un cop d’ull a les dades. De fet, aquestes són l’indicador més fiable per saber quina és la base de la qual partim.

Les dades més recents

En l’actualitat, a l’Estat Espanyol el 12% de l’energia per a calefaccions ja prové de la biomassa. Segons informa Observatori Biomassa, el nombre d’instal·lacions de biomassa ha passat de les 9.600 de 2008 a les 244.197 al 2017. Del total, prop del 90% d’aquestes corresponen a estufes de pellets. El 10% restant el formen calderes de biomassa d’ús domèstic.

Estem sense cap dubte davant de xifres que mostren una evolució positiva. Ara bé, tot és millorable i més encara quan ens trobem davant d’un sector que molta gent desconeix. Arribats a aquest punt, és el moment per fer una valoració dels nous reptes que cal encarar en aquest nou any.

El camí cap a l’expansió

Les dades sobre l’evolució del sector de la biomassa en els últims deu anys són positives. Especialment pel sector industrial que cada cop aposta més per aquesta energia. Tot i això, veiem com tan sols el 10% de les instal·lacions realitzades en aquest període corresponen a l’àmbit domèstic. Una xifra que ens indica que el sector encara no és prou conegut a les llars d’arreu del país.

Per això, cal apostar per una comunicació més ferm per part de tot el sector. L’objectiu ha de ser la conscienciació d’aquest tipus d’energia i dels seus beneficis en l’àmbit famiiar. No només a nivell econòmic, sinó també a nivell ambiental. No podem conformar-nos amb les xifres actuals. Hem de buscar més enllà per tal que d’aquí deu anys veieim evolució encara més positiva dins del sector.Air Jordan VIII Low

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?