El creixement no s’atura

El sector de la biomassa a Catalunya no ha deixat de crèixer des de la seva aparició. Tot i això, és cert que en els dos últims anys s’ha sofert una petita desacceleració respecte els resultats previs al 2015. Sigui com sigui, el sector continua augmentant amb xifres positives i cada cop més expansió.

El sector de la llenya

Gairebé la meitat de la producció es troba en mans del sector de la llenya. Aquest tipus de combustible sovint està associat a combustions incompletes i, per tant, poc eficients i font d’emissions de partícules. Aquesta circumstància hauria de provocar una reflexió que ens portarà cap a un model amb menys pes d’aquest biocombustible o a una renovació de les instal·lacions existents.

Un llarg camí per recórrer.

Catalunya importa més del 90% de l’energia primària que consumeix. En aquest sentit, l’exportació catalana dins del mercat dels biocombustibles gira en percentatges en torn al 20%. El que això ve a significar és que al consum intern encara li queda un llarg camí per recórrer. Tot i això, no ens hem d’espantar. La biomassa és una energia relativament nova i molt desconeguda per gran part de la societat. Per tant, és molt probable que calgui esperar un temps per incrementar aquestes xifres.jordans for sale mens

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?