L’estufa ideal per l’entorn domèstic

Quan adquirim una estufa, sigui del tipus que sigui, és important saber quina és la seva potència. Aquesta dada, sense cap problema ens la pot proporcionar el mateix fabricant. Tot i això, és interessant que tu mateix sàpigues calcular-la. En aquesta ocasió, volem que coneguis com calcular la potència de la teva estufa de pellets. I per això et donarem alguns consells perquè ho puguis fer sense sortir de casa.

Les estufes de pellets són generadors de calor que utilitzen pellets de fusta per a la combustió dins d’una càmera tancada, emetent un agradable calor a l’estada. No compten amb grans potències (solen rondar els 10 kW) pel que generalment s’utilitzen a nivell domèstic per escalfar estades individuals o com a calefacció addicional o de transició, així com per cobrir pics de demanda.

Passos per calcular la potència

A continuació, presentem els diferents elements a tenir en compte per calcular la potència de la teva estufa de pellets.

Superfície de l’habitatge

En primer lloc, s’ha de tenir en compte la superfície de l’habitatge que necessita aportació de calor, en metres quadrats. Aquest és la primera dada cal que utilitzarem en el càlcul. És important remarcar que s’han utilitzat dades de superfície, i no de volum, perquè aquests càlculs estan pensats per a altures mitjanes de sostre d’habitatges, i no per a grans estades com poliesportius o naus industrials.

Nivell d’aïllament i zona climàtica

Aquests dos conceptes es poden definir mitjançant una constant que recull els kW de calor que necessita l’habitatge per metre quadrat. Per donar amb el coeficient necessari utilitza aquesta taula en funció de zona climàtica i el nivell d’aïllament.

  • Nivell d’aïllament: bo, mitjà o dolent.
  • Zona climàtica de l’habitatge: en funció de la zona climàtica en què s’ubiqui l’habitatge a calefactar, podrà considerar-se com zona temperada, zona suau, zona freda, molt freda o extremadament freda.

Combina tots aquests elements:

Per fer el càlcul utilitzant totes les variables, el primer que es necessita conèixer és la zona climàtica i el nivell d’aïllament. Un cop tinguem el coeficient necessari gràcies a la taula anterior, només hem de multiplicar-lo per la superfície a calefactar, de manera que:

Potència necessària (kW) = coeficient (kW / m²) x superfície a calefactar (m²).

Obre whatsapp
Vols que contactem amb tu?
Vols que contactem amb tu?